Barn och pension

Du får pensionsrätt för de fyra första åren av ditt barns liv, oavsett om eller hur länge du varit föräldraledig. Är ditt barn adopterat kan du få barnårsrätt för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år.

Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget. Den förälder som har lägst pensionsunderlag får automatiskt rätten till barnår. Om ni vill att barnårsrätten ska tillgodoräknas den andra föräldern anmäler ni det till Försäkringskassan. Det är staten som betalar pensionsavgiften för barnår.

Hur beräknas pensionsrätten?

Pensionsrätt för barnår beräknas på en tänkt inkomst, ett beräkningsunderlag, som kallas pensionsgrundande belopp.

Det går inte att tillgodoräkna sig pensionsrätt för mer än 7,5 (egentligen 8,07) inkomstbasbelopp, oavsett varifrån pensionsrätten kommer. År 2018 är inkomstbasbeloppet 62.500 kr, vilket betyder att du för 2018 inte får tillgodoräkna dig inkomster över 504 375 kr.

Pensionsrätten beräknas utifrån ett av tre alternativa principer. Försäkringskassan räknar ut vilken av de tre principerna som är bäst för dig.

Alternativ 1

Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till den inkomst du hade året innan barnets födelse eller adoption. Det här sättet att räkna är förmånligt för dig som har en jämförelsevis hög inkomst och som går ner mycket i arbetstid under barnets fyra första levnadsår.

Alternativ 2

Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till en lön som motsvarar 75 procent av genomsnittsinkomsten i Sverige. Det här sättet att räkna är förmånligt för dig som har en jämförelsevis låg inkomst och som går ner mycket i arbetstid.

Alternativ 3

Det tredje alternativet innebär att du räknar din faktiska årsinkomst plus ett basbelopp. Ingen kan emellertid sammanlagt få tillgodoräkna sig pensionsgrundande inkomster mer än upp till det så kallade ”taket” som för år 2018 är 504 375 kr.

Detta alternativ är oftast bra för dig som fortsätter att arbeta ungefär lika mycket som förut.