Född 1954 eller senare

Din allmänna pension består av inkomstpensionen och premiepensionen. I vissa fall kan garantipension utgå om du haft låga eller inga inkomster.

Läs mer om premiepensionen (PPM)

Hur beräknas inkomstpensionen?

Principen för beräkningen av din inkomstpension är att den pension du tjänat in betalas ut till dig fördelat över dina år som pensionär.

När du tar ut din pension används pensionsbehållningen som du har på ditt pensionskonto för att beräkna din pension. Ditt pensionskapital delas med ett tal som kallas delningstal. Delningstalet är olika för varje årskull och beräknas huvudsakligen mot bakgrund av den statistiskt förväntade återstående livslängden vid pensionsuttaget. Livslängden för män och kvinnor antas vara densamma.

Delningstalet påverkas också av den så kallade tillväxtnormen, som bygger på antaganden om den framtida ekonomiska tillväxt och gör att delningstalet blir lägre. Innebörden av delningstalet är att du som pensionär får en del av den framtida tillväxten i förskott.

Tidpunkten när du går i pension har stor betydelse för hur stor din pension blir. Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning.

Inkomstpensionskontot

De siffor du ser i det oranga kuvertet visar vad du hittills sparat på ditt inkomstpensionskonto. Ditt inkomstpensionskonto administreras av Försäkringskassan. Du får ränta på pengarna som är beroende av hur lönerna utvecklas i Sverige. Ju bättre det går för Sveriges ekonomi, desto mer växer pensionsrätterna.

När du är anställd betalas en del av din pensionsgrundande inkomst in till din allmänna pension. Detta sparande kallas pensionsrätt. En viss del av detta betalas in via den skatt du betalar. Resterande del betalar din arbetsgivare in via arbetsgivar­avgiften. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, 16 procent av dessa går till inkomst­pensionen och 2,5 procent till premiepensionen eller PPM som den också kallas.

Den pensionsgrundande inkomsten har ett övre tak. Det du tjänar över taket får du inga pensionsrätter för. År 2018 är taket 504 375 kr. Detta motsvarar en lön på 42 031 kr/månaden. Den lägsta lön som ger allmänpension är 42,3% av prisbasbeloppet  19 247 kr/år.

Även andra typer av inkomster berättigar till pension som exempelvis föräldrapenning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och arbetslöshetsersättning. Dessa inkomster påverkar din allmänna pension på samma sätt som dina arbetsinkomster.