Mer om Premiepensionen (PPM)

I det allmänna pensionssystemet finns det tre olika delar som grundar sig på inkomst: inkomstpension, premiepension och för födda 1938 till 1953 även tilläggspension.

Vad är premiepension?

Premiepensionen är således en del av den allmänna pensionen. Till skillnad från inkomstpensionen betalas permiepensionen inte ut till dagens pensionärer, utan öronmärks för just dig. Till premiepensionen avsätts varje år motsvarande 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.

Du bestämmer själv hur dina premiepensionspengar ska förvaltas. Det gör du genom att välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Fonderna ska vara registrerade hos PPM och du kan välja att fördela pengarna i upp till fem olika fonder. Du kan när som helst byta fonder utan att det kostar något.

Om du inte väljer några fonder placeras dina pengar i AP7Såfa, som är en en kombination av Sjunde AP-fondens AP7Räntefond och AP7Aktiefond. Dessa underliggande fonder finns i det ordinarie fondutbudet. Upp till och med det år du fyller 55 år består Såfa helt av aktiefonden. Det är en global aktiefond och har en relativt hög risk. Den stegvisa övergången till tryggare sparande sker genom att andelen i räntefonden blir allt större med åren. AP7Såfa förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Har du Bank-Id  kan du logga in på pensionsmyndigheten.se och se ditt premiepensionskapital på dina sidor.

Hur stor din premiepension blir beror på:

  • hur mycket pengar som betalas in till ditt premiepensionskonto
  • värdeförändringen i de fonder dina premiepensionspengar är placerade i
  • när du väljer att ta ut din pension

Det finns knappt 800 fonder att välja mellan. Nya pengar sätts varje år in på ditt premiepensionskonto.

Fondbytena gör du via Premiepensionsmyndighetens hemsida ppm.nu.

Om du är född 1953 eller tidigare

Om du är född 1953 eller tidigare får du även pension från det gamla systemet. Då går en lägre andel till premiepension.