Studier, plikttjänst och pension

Om du studerar på högskolenivå eller gör plikttjänst får du pensionsrätter. Om du har studiebidrag betalar staten in pensionsavgifter för dig. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av studiebidraget. Pensionsrätten är 18,5 procent av detta belopp.

Du får pensionsrätter när du gör militärtjänst eller annan plikttjänst. Hur stora pensionsrätterna blir beror på hur många dagar du gör plikttjänst. Du måste tjänstgöra minst 120 dagar i följd för att få pensionsrätt. Det är staten som betalar pensionsavgiften för plikttjänst och studier.