Löneväxling

Bruttolöneavdrag till pension eller Löneväxling som det också kallas innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Jämför detta med ett privat pensionssparande där du placerar redan skattade pengar.

  • Med löneväxling slipper du ta av nettolönen och du slipper fylla i och skicka in skattejämkning för ditt pensionssparande.
  • Din arbetsgivare kan skjuta till cirka 5,8 procent extra på det belopp du väljer att placera.Detta beror på att arbetsgivaravgiften på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än på kontant lön.

Avdragsrätten för eget pensionspar har slopats och sparandet till eget pensionsspar genom löneväxling genom bruttolöneavdrag har blivit allt vanligare.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om personalen tillåts att löneväxla. Alla omfattas med andra ord inte av denna möjlighet.

Om du i samråd med din arbetsgivare bestämt dig för att löneväxla ser din arbetsgivare till att ditt valda sparbelopp kommer till det försäkringsbolag du väljer.

Observera att om bruttolönen efter löneväxling understiger 504 375 kronor per år reduceras den allmänna pensionen. Hamnar bruttolönen under 341.000 kronor per år reduceras sjukpenningen. Föräldrapenningen reduceras vid lön understigande 468.750 kronor. Det är alltså inte lämpligt att löneväxla om detta påverkar de lagstadgade och kollektivavtalade förmåner du har rätt till.

Pensionen, som du sparar till genom löneväxlingen, betalas normalt ut under fem år, mellan 65 och 70 år. Du har dock möjlighet att ta ut din pension från 55 år.