Löneväxling

Bruttolöneavdrag till pension eller Löneväxling som det också kallas innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Jämför detta med ett privat pensionssparande där du placerar redan skattade pengar.

  • Med löneväxling slipper du ta av nettolönen och du slipper fylla i och skicka in skattejämkning för ditt pensionssparande.
  • Din arbetsgivare kan skjuta till cirka 5,8 procent extra på det belopp du väljer att placera.Detta beror på att arbetsgivaravgiften på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än på kontant lön.

Avdragsrätten för eget pensionspar har slopats och sparandet till eget pensionsspar genom löneväxling genom bruttolöneavdrag har blivit allt vanligare.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om personalen tillåts att löneväxla. Alla omfattas med andra ord inte av denna möjlighet.

Om du i samråd med din arbetsgivare bestämt dig för att löneväxla ser din arbetsgivare till att ditt valda sparbelopp kommer till det försäkringsbolag du väljer.

Observera att om bruttolönen efter löneväxling understiger 539 076 kronor per år (44 923 Kr/mån) reduceras den allmänna pensionen.

Hamnar bruttolönen under 378 400 kronor per år (31 533 kr/mån) reduceras sjukpenningen.

Föräldrapenningen reduceras vid lön understigande 473 000 kronor per år (39 417 kr/mån) Det är alltså inte lämpligt att löneväxla om detta påverkar de lagstadgade och kollektivavtalade förmåner du har rätt till.

Pensionen, som du sparar till genom löneväxlingen, betalas normalt ut under fem år, mellan 65 och 70 år. Du har dock möjlighet att ta ut din pension från 55 år.

Det kan finnas både för- och nackdelar med en löneväxling och du bör vara försiktig. Om du funderar på att löneväxla, så är det viktigt att du noggrant värderar värdet av den förmån du får tillgång till mot både lönesänkningen och de eventuella försämringar du kan få i lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar och ersättningar.

Det handlar om rent ekonomiska konsekvenser, men även om dina egna värderingar utifrån dina behov nu och i framtiden. Om du löneväxlar bör du vara säker på att du inte behöver den lön du avstår nu. Rekommendationen är att du löneväxlar genom bruttolöneavdrag bara om din minskade kontanta lön inte påverkar dina ersättningar och försäkringar i nutid.

Inkomsttak för några allmänna ersättningar 2020

ibb = inkomstbasbelopp, pbb = prisbasbelopp

Inkomsttak
(pbb/ibb per år)

Inkomsttak
(månadslön)

Inkomsttak
(årslön)

Allmän pension 8,07 ibb 44 923 kr 539 076 kr
Sjukpenning 8 pbb 31 533 kr 378 400 kr
Föräldrapenning 10 pbb 39 417 kr 473 000 kr
A-kassa 25 025 kr