Valcentraler

Pensionsavtalet KAP-KL för anställda i kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag
Pensionsvalet är den största valcentralen i kommunsektorn som administrerar KAP-KL. Electum och Selectum är andra valcentraler på det kommunala området.

Pensionsvalet
020-650 111
www.pensionsvalet.se

Electum har på sin hemsida en förteckning över vilka arbetsgivare som är deras kunder; se anslutna kommuner. Övriga kommunala arbetsgivare är kunder hos Pensionsvalet eller Selectum.

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare
Fora
08-787 40 10
www.fora.se
Pensionsavtalet ITP för privatanställda tjänstemän
Collectum
020-40 85 00
www.collectum.se
Bliwa Försäkringstjänst
08-696 22 70
www.bliwa.se
Pensionsavtalet PA03 för statligt anställda
SPV
020-51 50 40
www.spv.se