Disclaimer

Vi reserverar oss för eventuella faktafel på denna hemsida.

Webbplatsen Pensionskoll.se ägs och administreras av Informationshuset i Stockholm AB.

Innehållet på Pensionskoll.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Informationshuset i Stockholm AB.

Informationen på hemsidan är endast avsedd som allmän information om företaget och de tjänster vi tillhandahåller. Innehållet skall inte i något fall betraktas som professionell rådgivning.

Innan du fattar beslut som grundas på någon information på dessa sidor bör du kontakta någon av våra rådgivare, annan rådgivare eller ditt försäkringsbolag.

Länkar till andra hemsidor är endast upplagda i informationssyfte. Informationshuset i Stockholm AB ansvarar inte för innehållet på dessa sidor.