Information om Monyx fonder

Information om Monyx fonder

Den 1 oktober byter Monyx Fund SICAV namn till Espiria SICAV, detta innebär också att Monyx fonder byter namn.

Monyx Strategi Försiktig byter namn till Espiria Defensiv
Monyx Strategi Offensiv byter namn till Espiria Offensiv

Inga förändringar av fonden i övrigt kommer att ske.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via info@pensionskoll.se