Livförsäkringar

En livförsäkring kan vara ett sätt att se till att efterlevande klarar ekonomin och kan behålla en viss standard på tex boende, om du som försäkrad avlider före 65 års ålder. I försäkringarna ingår ofta också en s.k. barnpension, där barn och ungdomar får ersättning upp till en viss ålder.

Försäkringsbelopp som utbetalas är skattefritt och kan användas för att till exempel lösa gemensamma lån, tex på en bostad. Försäkringen används ibland som en extra trygghet när du tar ett lån, sk lånerskydd.

Vanliga typer av livförsäkringar är:

Tjänstegrupplivförsäkring

De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in premier till en tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) för sina anställda. TGL ger ett grundskydd som motsvarar sex prisbasbelopp, [TGL Grundskydd] för 2015. Försäkringen är kollektivavtalad mellan fack och arbetsgivare och villkoren varierar beroende på var du arbetar.

Det är viktigt att du informerar dig om din tjänstegrupplivsförsäkring. Försäkringsbolagen kontrollerar inte automatisk och får inga automatiska uppgifter om en försäkringstagare dör. Ansvaret ligger hos din arbetsgivare, fack eller anhörig att meddela dödsfall till försäkringsbolaget.

I många fall missar alla tre att rapportera dödsfallet, vilket leder till att förmånstagarna inte får ut sina pengar eftersom försäkringsbolagets skyldighet att betala preskriberas efter några år.

Individuell livförsäkring

Om du vill ha ett högre försäkringsbelopp än det som finns i grupplivförsäkringen kan du komplettera med en individuell livförsäkring. Detta är en försäkring som du själv betalar. Premien avgörs av din ålder och det försäkringsbelopp du väljer. Du väljer fritt vem som ska vara förmånstagare vid dödsfall.

En privat eller individuell livförsäkring har flera fördelar jämfört med tjänstegrupplivsförsäkringar. Premien för en tjänstegrupplivsförsäkring beräknas mot bakgrund av risken för hela den försäkrade gruppen, vilket innebär att du måste betala en högre avgift om du tillhör en yrkesgrupp med hög andel utlösta försäkringar. Det kan därför löna sig rent ekonomiskt att istället välja en individuell livförsäkring.

En individuell livförsäkring har ingen koppling till fack eller arbetsgivare och du kan själv välja hur stort belopp som ska betalas ut vid dödsfall.Det kan vara en fördel om familjen bor dyrt och har stora bolån.

Livförsäkring för bolån, sk låneskydd

Som en extra trygghet kan du teckna speciella livförsäkringar som innebär att din del av lånen skrivs av om du avlider innan lånen är återbetalda. Dessa försäkringar tecknas vanligen via din långivare som har avtal med försäkringsbolaget.

Inget hindrar dock att du istället tecknar en privat livförsäkring  på önskat belopp. Villkoren brukar normalt vara bättre än de villkor du får med de särskilda låneskydden.

VAD TÄCKER ETT LÅNESKYDD?

Låneskyddets omfattning skiljer sig mellan bolagen där du kan skaffa ett låneskydd. Vanligtvis täcker låneskydd situationer som tex:

Du blir arbetslös

Blir du arbetslös kommer låneskyddet här att gå in och hjälpa dig. I rådande konjunktur är detta skäl ett aav de vanligaste.

Du kan inte jobba vidare pga sjukdom eller skada

Om du blir sjuk eller skadad på ett sådant vis att du förlorar din försörjning kan låneskyddet träda in. De minskade inkomster kompenseras då av det belopp som utfaller från låneskyddet.

Låntagaren avlider

Om en låntagare som har låneskyddsförsäkring skulle avlida under lånetiden kommer försäkring att betala ut försäkringsbeloppet och på så sätt gå in och hjälpa till med återbetalningen av lånet. Regler och villkor skiljer sig mellan försäkringsbolagen varför man bör kontrollera och jämföra noggrant.