SH Pension avvecklar produkten Målpension under hösten 2020.

SH Pension avvecklar produkten Målpension under hösten 2020.

Bakgrund till att Svensk Handel Fondförsäkring AB nu avvecklar produkten Målpension.

Svensk Handel Fondförsäkring AB, org.nr. 516406 – 0310 är ett av Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening, org.nr. 802005–5631, helägt fondförsäkringsaktiebolag, nedan kallad Pensionskassan. Verksamheten bedrivs i en gemensam organisation med moderbolaget Pensionskassan, där den övergripande benämningen för dessa juridiska personer är SH Pension.

Pensionskassan har under våren 2020 ansökt om ombildning till tjänstepensionsföretag, IORP 2, och ett inriktningsbeslut har fattats om att därefter påbörja ett projekt för att införliva Svensk Handel Fondförsäkrings tjänstepensionsverksamhet i moderbolaget. Under första halvåret 2020 har bolagets rådgivningsorganisation reducerats och ett arbete har inletts inom koncernen för att se över affärs- och distributionsstrategi.

Ett led i anpassningen till det nya regelverket är en översyn och anpassning av produkter och distribution. Beslut har därför fattats att avveckla konceptet Målpension som dels innehåller produkter som inte är klassificerade som tjänstepension, dels har extern distribution. Konceptet Målpension är sammanhållet varför samtliga produkter berörs av beslutet. Avtalen med extern förmedlare samt leverantör av fondlösning har därför sagts upp till upphörande, effektivt från 1 december, 2020.

Kunderna med innehav i produkten Målpension erbjuds flytt/återköp till en motsvarande lösning via FuturPension och HjertaInvest.

Svensk Handel Fondförsäkring AB önskar underlätta för förmedlare att hantera sina kunder på ett bra sätt och har ambitionen att bistå med lösningar, snabb administration och flexibilitet i tidplanen, överenskommet till 1 december, 2020.

 

Information om Monyx fonder

Information om Monyx fonder

Den 1 oktober byter Monyx Fund SICAV namn till Espiria SICAV, detta innebär också att Monyx fonder byter namn.

Monyx Strategi Försiktig byter namn till Espiria Defensiv
Monyx Strategi Offensiv byter namn till Espiria Offensiv

Inga förändringar av fonden i övrigt kommer att ske.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via info@pensionskoll.se

Oranga kuvertet

Alla som är födda 1938 och senare får varje år ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten.

Du som fortfarande arbetar eller inte har börjat ta ut statlig pension, sparar till pension och får i det orange kuvertet reda på tillgodohavandet på dina konton för inkomstpension och premiepension. Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året.

Logga in på www.pensionsmyndigheten.se för att se detaljerna i ditt pensionssparande

Beställ pensionärsintyg – Pensionsmyndigheten

Du som tar ut allmän pension kan få olika typer av pensionärsrabatter när du ska åka med kollektivtrafik eller vid inträden till olika evenemang.

De flesta företag och organisationer som har pensionärsrabatt vill bara att du visar upp din legitimation så att de kan se att du fyllt 65 år. I det fallet behöver du alltså inte kontakta oss för ett intyg om att du är pensionär.

Om du börjat ta ut din pension innan du fyllt 65 år kan du däremot behöva ett intyg från oss på Pensionsmyndigheten.

Pensionärsintyg kan inte beställas om du bara tar ut tjänste- eller avtalspension.

Beställ ett intyg

Beställ intyget genom att uppge ditt personnummer nedan. Intyget sänds till den adress som du är skriven på, vilket vanligtvis tar 3 till 4 dagar.

Beställ pensionärsintyg – Pensionsmyndigheten.

Rätt kostnader på dina fribrev

Pensionskoll har nu möjlighet att kraftigt minska de kostnader du betalar för att få dina sk. fribrev förvaltade.

Försäkringsbolagen och fondförvaltarna tar ut stora belopp från dina pensionsfonder även efter att Du eller den arbetsgivare slutat betala in premier till ditt pensionssparande. Detta gäller både de pensionspengar som ligger och väntar på utbetalning och även de pensionspengar som fonderats under utbetalningstiden.

Vi har tillsammans med Svensk Handel, SH:Pension och Monyx Financial Group tagit fram en fribrevsförsäkring där du ofta kan sänka fribrevskostnaden till nära hälften.

Pensionskoll arbetar med att sänka kostnaderna för fribrev.

Pensionskoll har påbörjat ett arbete tillsammans med SH:Pension Fond och Försäkring som kommer att kunna sänka försäkringskostnaderna för sk. fribrev. I många fall kan kostnaderna nästan halveras. Detta betyder i genomsnitt 10 tusentals kronor som kommer våra kunder tillgodo.

Under våren kommer vi med detaljerad information om detta.

 

Fastighetsmässan Köpa Hus Utomlands

Pensionskoll.se kommer att delta på Fastighetsmässan Köpa Hus Utomlands.

Pensionskoll i samarbete med Monyx Financial Group .

Pensionskoll släpper den nya tjänsten – Seniorkoll

Bild1

Är du Pensionär eller Senior?

Idag är det många som vill utnyttja möjligheten att själva bestämma över det pensionskapital man sparat ihop genom ett helt yrkesliv.

Vi kallar detta ett *Seniorkapital. Varför? För att många väljer att avsluta sina traditionella karriärer tidigare än 65 år.

Många vill bo i värmen medan man orkar. Andra vill använda tiden till egna intressen .

Några väljer att starta konsultföretag för att sedan sälja konsulttjänster till sin gamla arbetsgivare.

 

Pensionskoll har nu tre tjänster som kan vara till hjälp för dig som Senior.

Seniorkoll – Ett övergripande tjänstepaket för hela Seniortiden. 

Seniorkolls tjänster.

Seniorkoll – Sammanställer ditt Seniorkapital och efterlevandeskydd.

Senior Planering – Hjälp med Planering och administration när det är dax att ta ut *Seniorkapitalet.

Senior Aktiv – En tjänst för dig som vill fortsätta att arbeta, fast på dina egna villkor. Starta eget eller jobba efter 65år.

Kontakta oss så får du mer information.

Seniorkoll kontakt

*(Seniorkapital är de sparpengar som du avsatt för din kommande pension. Pensionsförsäkringar, PPM, Tjänstepensioner osv.)