Om personuppgitslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks i samband med behandling av dina personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om hur dina personuppgifter lagras och används.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Informationshuset försäkring KB tillhandahåller, genom Pensionskoll, försäkringsinformation, utbildning och försäkringsförmedling till anställda. I vår informationsdatabas samlar och behandlar vi personuppgifter som rör dig som är kund hos oss. För att uppfylla det åtagande vi gjort gentemot dig behandlas personuppgifterna också hos de försäkringsgivare du har valt.

Försäkringsgivaren är då personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som avses är de du lämnat till oss och de som dina försäkringsgivare överförts till oss. Vi lämnar ej ut dina personuppgifter förutom enligt den skyldighet vi har enligt lag; exempelvis till myndighet och till försäkringsgivaren.

Utlämning av uppgifter

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut personuppgifter till försäkringsgivare och samarbetsparter i syfte att leverera av dig beställda tjänster, till exempel pensionssammanställning. I övrigt säljer vi inte, och lämnar heller inte ut personuppgifter avseende våra kunder till företag utanför Informationshuset Försäkring KB.

Information och erbjudanden

Som kund till Pensionskoll får du från tid till annan information om produkter och tjänster som vi tror att du är intresserade av. Vill du ej erhålla denna information kan du på ditt personliga konto välja att avstå från denna typ av information.

Vi får uppdaterad information om dig

Förutom de uppgifter du lämnar vid registreringen och de frivilliga kompletterande uppgifter som du kan lägga in på ditt personliga konto får vi uppgifter om dig som dina försäkringsgivare tillhandahåller i samband med att information om dina försäkringar uppdateras i vår databas.

Förutom uppgifter om dina försäkringar får vi också aktuella person och adressuppgifter från offentliga register tex SPAR.

Har du frågor?

Om du har frågor eller synpunkter som rör vår behandling av personuppgifter eller om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vill du ta del av de uppgifter vi har om dig loggar du in på ditt personliga konto. Där framgår alla uppgifter om dig som vi har i våra register. Du kan även få en utskrift av dessa uppgifter om du kontaktar vår kundservice.