Om vår ersättning

Dina försäkringsgivare betalar ersättning till Informationshuset Försäkring KB för den service Pensionskoll ger dig. Den skötselfullmakt du lämnat till oss är undelag för denna ersättning. Vi får även ersättning om våra kunder väljer att byta eller teckna nya försäkringar samt för förmedling av fondförvaltning.

Ersättningen utgår som en del av den administrativa avgift som du redan idag betalar dina försäkringsgivare. Den ersättning Pensionskoll erhåller innebär således ingen extra kostnad för dig som kund. Indirekt är det Du som försäkringstagare som betalar vår ersättning.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Pensionskoll får av respektive försäkringsgivare. Våra Ersättningar

Det är viktigt att tillägga att det inte alltid utgår ersättningar till Pensionskoll på försäkringar som vi sammanställer åt dig.

Ersättning vid förmedling av försäkring, kapitalförvaltning och andra tjänster.

Ersättning för externa förvaltningstjänster som förmedlas via olika fondbolag och värdepappersbolag utgår enligt något av följande alternativ:

  • en engångsersättning vid förmedling i form av en procentsats på det investerade beloppet,
  • en årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet,
  • en kombination av ovanstående alternativ.
  • en årlig ersättning i form av en procentsats av årspremien,
  • ett arvode som avtalats,
Vill du veta mer om vår ersättning ber vi dig kontakta Kundservice eller gå till Våra ersättningar .