Oranga kuvertet

Alla som är födda 1938 och senare får varje år ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten.

Du som fortfarande sparar till pension får i det orange kuvertet reda på tillgodohavandet på dina konton för inkomstpension och premiepension. Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året.