Pensionssystemet

Pensionssystemet består av tre delar. Den första delen är din Allmänna pension som är ett samlingsbegrepp för Inkomstpensionen och Premiepensionen. Premiepensionen (PPM) kan du själv påverka genom att välja olika fonder . Det är din totala livstidsinkomst som avgör vilken allmän pension du får.

Den andra delen är avtalspensionen, eller tjänstepensionen som den också kallas. Den får de flesta som arbetar och premien betalas av din arbetsgivare. Den tredje delen är pension som du får om du pensionssparat privat.

Dessa tre delar blir tillsammans din totala pension. Vid sidan om detta finns en grundtrygghet i form av en Garantipension. Den är till för att de som jobbat lite eller inte alls ändå ska få en viss garanterad pension.

Pensionssystemet skiljer sig i vissa delar beroende på när du är född. Under ”Allmän pension” i menyn ovan kan du läsa mer om vad som gäller för dig.

Oranga kuvertet – OBS! ENDAST den Allmänna pensionen

Varje år får du hem det oranga kuvertet från Skatteverket och Premiepensionsmyndigheten. Där kan du se hur mycket allmän pension du har tjänat in. I kuvertet får du också en prognos på hur mycket du kan få ut när du väl blir pensionär. Prognosen avser bara din allmänna pension. Vilken ytterligare pension du får från tjänstepensionen och eget pensionssparande framgår inte.

Pensionskoll – Allt på ett ställe, alltid uppdaterat

Med ett personligt konto på Pensionskoll får du alltid hela bilden. Vi hämtar uppgifter om din tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Du kan  även se liv- och sjukförsäkringar, efterlevandeskydd och barnpension. Pensionskoll’s pensionsprognos innefattar alla dina pensioner och du kan titta på utvecklingen varje dag om du vill. För att få en detaljerad bild av dina statliga pensionsförsäkringar allmänpension och PPM loggar du in på ”pensionsmyndigheten.se”.