Individuellt sparande (ISK) Investeringssparkonto

Du som gillar att själv välja vad du sparar i kan spara i ett så kallat ISK, investeringssparkonto. Du sätter in pengar på ett speciellt konto som du själv kan administrera och välja vilka fonder du önskar investera i. Du betalar ingen kapitalskatt om du säljer aktier eller fonder som gått med vinst, men däremot betalar du en avkastningsskatt på hela ditt innehav varje år.

Skatteregler

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga.

Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

Börja alltså med att addera värdet av dina tillgångar på kontot vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året.

Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet (år 2018). Det finns dock en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Med andra ord så använder du föregående års statslåneränta om du ska deklarera för år nuvarande år, och själva deklarationen skickas in våren året efter. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 1 procentenhet kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

individuella pensionssparandet (IPS) beskattas på samma sätt som traditionellt pensionssparande och pensionssparande i fonder. Det årliga sparandet är avdragsgillt i deklarationen mot inkomst av tjänst upp till maximalt 12 000 kronor. Utbetalningarna från pensionssparandet – dvs pensionen – beskattas såsom inkomst av tjänst.