Pensionssparande i fonder

Privat pensionssparande i form av fondförsäkring är alltid knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare kopplat till någon form av försäkringslösning. Normalt är det du som försäkringstagare som väljer fonder och risknivå. I denna typ av pensionssparande finns det ingen garanterad avkastning.

Det går även att när som helst, och i vissa fall mot avgift, byta mellan fonderna och det går också att flytta pengar.

Det är en placeringsform som är lämplig om du vill spara långsiktigt, vara aktiv i dina fondplaceringar och få skattefördelar.