Traditionellt pensionssparande

Vill du helst av allt slippa tänka på dina pensionspengar finns traditionella pensionsförsäkringar. Du betalar helt enkelt in pengar varje månad och pensionsförvaltaren väljer hur pengarna förvaltas.

Pengarna placeras vanligen i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Traditionellt pensionssparande har normalt en garanti i form av en garanterad ränta.

Det som i huvudsak skiljer en traditionell pensionsförsäkring från annat pensionssparande (t ex individuellt pensionssparande – IPS) är möjligheten att kombinera sparandet med olika typer av försäkringar, t ex efterlevandeskydd som innebär att det finns ett skydd för anhöriga i form av pengar som betalas ut när den försäkrade dör.

Andra typer av tillägg är premiebefrielse som är en tilläggsförsäkring som innebär att försäkringsbolaget betalar premien om den försäkrade blir långvarigt sjukskriven och livslång utbetalning som innebär att utbetalning ska pågå så länge du lever i stället för att pensionen utbetalas under en på förhand bestämd tid, t ex fem eller tio år.

För dessa tillägg betalar du en premie som dras från det belopp du betalar in. Behöver du inte dessa tillägg kan du välja bort dem och på sätt se till att en större del av premien går till ditt sparande.

I många fall krävs att du avger en hälsoförklaring eller hälsodeklaration. Det är en redogörelse för ditt hälsotillstånd. Det är viktigt att du besvarar alla frågor i hälsodeklarationen korrekt och fullständigt, annars är det risk för att avtalet inte gäller.