Om fondsparande

Fonder är ett enkelt och bekvämt sätt att investera i värdepapper. Du bestämmer själv hur mycket, hur länge och med vilken risk du vill spara, resten sköter fondförvaltarna. Lagen 2004:46 om investeringsfonder reglerar verksamheten med fondförvaltning. Det är Finansinspektionen som ger tillstånd till svenska aktiebolag att driva fondverksamhet.

Varför fonder?

En av de stora fördelarna med fondsparande är att man, utan särskild kunskap om aktiemarknaden, ska kunna få en rimlig tillväxt på sina pengar. Du slipper själv engagera dig i köp och försäljning. Expertkunskapen finns hos förvaltarna som sköter fondens placeringar.

Vad är en fond?

En fond är samlingsnamnet på en portfölj av aktier och/eller räntebärande värdepapper som sköts på heltid av erfarna förvaltare. Fondens förvaltare har köpt värdepapper för pengar som spararna har satt in i fonden. Förvaltarnas mål är att få andelskursen att stiga så mycket som möjligt utifrån en på förhand bestämd risknivå, så att fonddelägaran gör en vinst när man säljer sina andelar. Det finns många olika fonder. Fonderna skiljer sig åt genom att de investerar i olika typer av värdepapper, på olika marknader och i olika länder.

En fond innehåller ofta värdepapper för mycket stora belopp. Du köper andelar i fonden ungefär på samma sätt som du köper andra värdepapper. När du köper fondandelar är det i princip samma sak som att köpa mindre delar av de bolag som fonden investerat i. Värdet på en andel kallas för andelskurs. Du som sparar i fonden kallas andelsägare. Om värdepappren stiger i värde, stiger fondandelskursen och därmed värdet på ditt sparande. Och vice versa.