Om fondsparande och skatteregler

Det finns idag i huvusak sex olika sätt att spara i fonder. Alla med olika skatteregler som kan påverka valet av sparform.

 
Inkomstskatt Skatt på vinst
/utdelning
Avkastnings-
skatt
Direkt i fonder Nej 30% Nej
Kapitalfondförsäkring Nej Nej 1,05% (1)
Individuellt pensions-
sparande (IPS)
Ja Nej 15%
Privat pensions-
sparande
Ja Nej 15%
Avtals-/Tjänstepensions-
sparande
Ja Nej 0,58% (2)
Premiepensionssparande Ja Nej Nej

(1) 27% på statslåneräntan = 1,05% på det totala kapitalet (2009)
(2) 15% på statslåneräntan = 0,58 % (2009)

Skattereglerna skiljer sig avsevärt mellan sparformerna.

DIREKT I FONDER

Sparar du direkt i fonder måste du betala skatt på kapitalvinst vid fondbyten. Reavinstskatten är 30% men du slipper skatt på utdelningen i de bolag som ingår i fonderna.

KAPITALFÖRSÄKRING

En inflytt av värdepapper anses som en försäljning och skall reavinstbeskattas och deklareras. Handel i värdepapper inom kapitalförsäkringen är befriad från reavinst och utdeleningsskatt och behöver inte deklareras. En årlig avkastningsskatt betalas och uppgår till 27% på statslåneräntan, 2009 blir det 1,05%.

INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)/PENSIONSFÖRSÄKRING

Samma skatteregler gäller idag. Premien är avdragsgill upp till 12 000 kr per år. Uttag får göras från 55 års ålder och under minst 5 år. Avkastningsskatten för privat pensionsförsäkring/IPS är 15% dvs hälften av skatten på vanliga kapitalinkomster.

När pensionen utfaller betalar du inkomstskatt som vanligt.

TJÄNSTEPENSION

Premierna betalas i huvudsak av arbetsgivaren och är avdragsgilla för denne. Även här betalar du inkomstskatt när pensionen utbetalas.  Avkastningsskatten är 15% av genomsnittlig statslåneränta. För 2009 är den 0,58 % och tas ut även om kapitalet minskat i värde under året. Kapitalet är bundet till din 55-års dag och kortaste utbetalningstid är fem år.

PREMIEPENSION (PPM)

Är en del av den Allmänna pensionen och har inga andra skatter än de som betals när pensionen tas ut.