Om kapitalförsäkringar

Begreppet kapitalförsäkring är egentligen inte så lyckat. Kapitalförsäkringen har inget att göra med någon sorts försäkring mot nedgång eller liknande. I en svensk kapitalförsäkring kan du handla aktier och fonder och med vissa begränsningar med derivat såsom optioner och warranter.

Det som i första hand skiljer en kapitalförsäkring från vanligt sparande är beskattningen, deklarationsplikten och avdragsrätten. Inom ramen för en kapitalförsäkring kan du handla med aktier och fonder precis som vanligt, bara det att du slipper tråkigheter som kapitalvinstskatt, krångliga deklarationsblanketter och fasta avgifter.

Regler för kapitalförsäkringar

Vid en försäljning av en aktie eller fond betalar man vanligtvis 30 procent av den eventuella vinsten i skatt. I en kapitalförsäkring är du helt befriad från den reavinstskatten. Istället för att betala 30 procent i skatt på vinsten måste du dock betala en årlig avkastningsskatt på ditt kapital.

Avkastningsskatten betalar du på allt kapital som du har insatt i din kapitalförsäkring och alltså inte endast på vinsten. Avkastningsskatten kan skilja sig lite från år till år, den räknas nämligen fram som 27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan från föregående år. För 2015 är avkastningsskatten 0,27 procent.

Sparar du i en kapitalförsäkring slipper du dock deklarera för dina aktieaffärer. Jämfört med övriga värdepapper har kapitalförsäkringar dock en stor  nackdel. Vid en eventuell förlust får du med en kapitalförsäkring inte göra avdrag för förlusten på samma sätt som med andra värdepapper.

Avkastningsskatten på 0,27 procent av kapitalet kommer likväl att tas ut på hela ditt kapital, oavsett hur dina investeringar gått. Alltså även om din kapitalförsäkring gått med förlust. Vissa banker tar även ut extra avgifter för kapitalförsäkringen, ofta bestående av en fast och en rörlig del.

Man inte handla fritt med derivat så som optioner och warranter inom ramen för en svensk kapitalförsäkring. Det finns dock möjlighet, hos vissa aktörer, att handla med derivat om man äger underliggande aktie.

Aktier inom din kapitalförsäkring kan inte ägarregistreras på dig personligen inför bolagsstämman vilket innebär att du inte kan göra din röst hörd på bolagsstämman..

Både kontanter och värdepapper kan  kan flyttas in i en kapitalförsäkring. Flyttar du in dina befintliga aktier i en kapitalförsäkring betraktas det som en försäljning och ev reavinst/förlust måste deklareras.

I kapitalförsäkringen ingår också ett återbetalningsskydd, vilket betyder att försäkringens värde plus en procent betalas ut till anhöriga om du avlider. För detta tar försäkringsutställaren ut en avgift, denna varierar mellan olika aktörer.

Stora skillnader mellan kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar kan vara strukturerade på olika vis och avgifter och villkor varierar mellan aktörerna. Både traditionella banker och nätmäklare erbjuder kapitalförsäkringar.

Vissa kapitalförsäkringar har ingen årsavgift, andra kan ha betydande avgifter. Vissa aktörer erbjuder handel i aktier och strukturerade produkter, andra enbart i fonder.