Sjukförsäkringar

När du är sjukskriven får du sjukpenning från Försäkringskassan genom den allmänna sjukförsäkringen. Du kan även få ersättning från tilläggssjukförsäkringar som din arbetsgivare tecknat eller från privata sjukförsäkringar.

Beloppen varierar men uppgår som mest till ca 90% av din sjukpenninggrundande lön.

Allmän sjukförsäkring

Sjukförsäkringen finns för att ersätta dig ekonomiskt när du är sjuk och inte kan arbeta.

De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren i de allra flesta fall sjuklön. Sedan tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning.

Den sjukpenning du får bestäms av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du erhåller sjukpenning beräknad på årsinkomster upp till 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på [Max SGI] (2015).

Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och ändras varje år.

År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.

Sjukförsäkring genom din arbetsgivare

Alla arbetsgivare med kollektivavtal har en extra sjukförsäkring som arbetsgivaren betalar.

När du blir sjuk eller skadad ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Den första sjukdagen är en karensdag utan ersättning. Mellan dag 2-14 betalar arbetsgivaren ut sjuklön till dig. Sjuklönen är lagstadgad och omfattar alla arbetsgivare.

Sjuklönen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Till detta belopp tillkommer ersättning från sjukförsäkring som din arbetsgivare eventuellt tecknat. Du kan dock aldrig få mer ersättning än 90% av din sjukpenninggrundande inkomst.

Efter 14 dagars sjukdom får du som anställd sjukpenning från Försäkringskassan.

Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal får du också kollektivavtalad sjuklön (dag 15-90) som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du får totalt nära 90 procent av din lön oavsett vad du tjänar.

Privat sjukförsäkring

En privat sjukförsäkringen täcker upp mellanskillnaden mellan den ersättning du får från försäkringskassan och den lön du har. Den privata sjukförsäkringen ger vanligtvis ersättning efter tre månaders sjukskrivning.

Du ansöker om sjukförsäkring och den måste beviljas. Har du eller har du haft en allvarlig sjukdom eller besvär kan ansökan om sjukförsäkring avslås. Du kan då söka vidare hos ett annat försäkringsbolag. Utan en privat sjukförsäkring får du idag 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp från Försäkringskassan, så länge du är sjukskriven.

En långvarig sjukskrivning kan därför bli kännbar för dig. Skulle sjukskrivningen leda till aktivitetsbidrag eller sjukersättning, sjunker ersättningen från den allmänna försäkringen ytterligare.

Innan du tecknar en privat sjukförsäkring bör du kolla vad ditt nuvarande sjukförsäkringsskydd från Försäkringskassan och din arbetsgivare täcker. På grund av maxbeloppet för vad du kan få ut på dina sjukförsäkringar finns det annars risk att du blir överförsäkrad.