Våra Ersättningar

Eftersom den största delen av vår verksamhet bygger på att göra försäkringssammanställningar på redan befintliga försäkringar vet vi inte på förväg vad vår ersättning blir i de enskilda fallen. I vår strävan att vara tydliga med våra ersättningar för tjänsten redovisar vi försäkringsbolagens ersättningsavtal.

Beräkningsexempel på våra ersättningar.

Klicka på bolagsloggan för att se beräkningsunderlagen för våra ersättningar.